Bert Bulder
fotograaf
front-end webdesigner
historicus
freelance auteur

Volkshuisvesting

In de zomer 2018 verscheen het boek dat ik schreef voor de grootste woningcorporatie van Noord-Nederland over hun geschiedenis en die van hun rechtsvoorgangers (1850-2015). Uiteindelijk ben ik opgeleid als historicus en het vooruitzicht een tot dusverre onderbelicht deel van onze geschiedenis te beschrijven trok me zeer. Twee jaar heb ik er aan geschreven: het boek werd eind augustus 2018 gepresenteerd.

Het is een boek geworden over de eigenheid van de volkshuisvesting in een deel van Nederland waar de Haagse regelgeving meestal mis sloeg. Noordoost Nederland is anders dan de schematische voorstelling van Nederland die in Den Haag wordt gehanteerd voor het uitzetten van beleid. Dat vergde van de lokale volkshuisvesters in Noord-Nederland veel durf, ondernemingszin, sociaal gevoel en wat je tegenwoordig noemt ‘out-of-the-box-thinking’. De relatieve armoede van het gebied, gekoppeld aan vergrijzing en krimp stelde moeilijk te overkomen uitdagingen. Maar die werden met verve opgepakt. Uiteindelijk resulteerde een en ander in het erkennen vanuit Den Haag van de specifieke Noord-Nederlandse situatie en werd een status toegekend als proefregio voor regionaal-gericht sociaal huisvestingsbeleid.

Het boek is prachtig vormgegeven door Marise Knegtmans van Studio Knegtmans. En bijgevolg mag ik me scharen in een reeks van ontwerpen die onder andere ook de grondwet omvat waarop onze huidige koning zijn eed heeft afgelegd.

Het boek omvat 326 pagina’s (kostte veel moeite om het zover terug te brengen), is gedrukt op Metapaper Extra Matt Naturel wit 130 grs/m door Drukkerij Van der Eems, Easterein en is gebonden in een Integraal band. Lekkere pil van bijna een kilo. Zo mooi!

En heeft dit alles ook nog iets met fotografie te maken?
Jazeker.
Ik deed zelf de fotoredactie voor het met een kleine 200 foto’s rijk geïllustreerde boek. Bovendien maakte ik zelf een tiental fotos.

 Reacties zijn gesloten.